Prowadzenie ciąży

Wizyty położnicze. Opieka perinatologiczna.

W ramach pracy gabinetu przyjmowane są Pacjentki ciężarne. Wizyty położnicze są realizowane zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia i rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Opieką obejmuje Pacjentki zarówno w ciążach fizjologicznych jak i powikłanych. W swojej praktyce korzystam z wieloletniego doświadczenia jakie zdobyłem prowadząc pododdział patologii ciąży.