Diagnostyka ultrasonograficzna

USG 3d/4d. USG Doppler. USG Ginekologiczne.

Gabinet wyposażony jest w nowoczesny aparat USG Medison z funkcją obrazowania 3d/4d oraz Doppler.

W ramach pracowni USG wykonuje diagnostykę narządu rodnego oraz nadzór sonograficzny nad ciążą.